Description


  • Bannana Connector Set(10 pcs., IEC)

P#: 900178-101

  • Bannana Connector Set(14 pcs., IEC)

P#: 900178-201

 

  • Alligator Clip Connector Set(10 pcs., IEC)

P#: 900178-102

  • Alligator Clip Connector Set(14 pcs., IEC)

P#: 900178-202

 

  • Grabber Connector Set(10 pcs., IEC)

P#: 900178-103

  • Grabber Connector Set(14 pcs., IEC)

P#: 900178-203